Yönetim Kurulu

Başkan

Handan Erben

Başkan Yardımcısı

Ayşe Saray

Sekreter

Filiz Nalçacı

Sekreter Yardımcısı

Kadriye Karataş

Konferans Etkinlik Sorumlusu

Asuman Küçükşahin

Konferans Etkinlik Sorumlusu

Asuman Tepe

Sayman

Hayriye Tuğral