Yönetim Kurulu

Başkan

İnci Sarıaslan

Başkan Yardımcısı

Müberra Karamanoğlu

Sekreter

Ayşe Saray

Sekreter Yardımcısı

Kadriye Karataş

Konferans Etkinlik Sorumlusu

Asuman Küçükşahin

Sayman

Sumru Bozkurt

Sayman Yardımcısı

Gül Naime Bülbül