Üyelik Şartlarımız 

  • Medeni haklara sahip olmak
  • 18 yaşını bitirmiş ve kadın olmak
  • Resim sanatı ile ciddi olarak ilgilendiği ve bu uğraşının devamlı olduğu konusunda kesin kanaat verici olmak
  • Dernekler kanunu gereğince üyeliğe engel hali olmamak.
  • En az 1 kişisel sergi açmış olmak.
  • Yabancıların üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmak.
  • Bu şartlara sahip olanlar derneğe dilekçe ile başvururlar. Toplanan jüri başvuruları değerlendirir.