Ankara’da doğdu. 5 yıllık sanat eğitimini Ankara Galeri Sanat Yapım Kayıhan Keskinok Atölyesinde aldı. Ankara ve İstanbul’da çeşitli resim atölyelerinde yağlıboya, linol ve ahşap baskı, kolaj vekarışık teknik çalışmalar yaptı.
Kişisel sergilerini 2009 yılında Ankara ve Bodrum’da, 2017 yılında İstanbul’da açtı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. Çalışmaları çeşitli koleksiyonlarda bulunmaktadır. Resim çalışmalarına Bodrum ve İstanbul’da devam etmektedir.

seldaugurlu@yahoo.com

Born in Ankara. She completed her 5 year art education in studio of Kayıhan Keskinok, and continued with different painting studios in Ankara and İstanbul. She has focused on oil painting, mixed techniques and linocut, woodcut printing. She had three solo exhibitions in Ankara(2009), Bodrum(2009) and İstanbul(2017). She participated in group exhibitions in Turkey and also abroad.