Filibe’de doğdu. A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1967’de bursla Nor­veç’e gitti ve Oslo Üniversitesinde resim eğitimi gördü, 1977’den bu yana tanmmış ressamların atölyelerinde ça­lıştı. Paris’te Henri Goetz Akademisi’ne devam etti. Ki­şisel sergiler açtı, karma sergilere katıldı. Stockholm Hümanist International’da yapılan sanat yarışması re­sim dalında 2. ödülü ve öykü dalında jüri özel ödülü aldı.