Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı 1977 mezunu olup, lisansını 1987 yılında tamamladı. Özgün baskılar, kitap kapakları, doğa etütleri çizgi ve fonksiyonları konularından araştırmalar yapan Özeken’in çalışma konusu doğadır. Objektif izlenimlerini duygu yoğunluğunda ve sanatın çağdaş dilinde görselleşmektedir. Dengeli ve dingin kompozisyonlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Altı kişisel sergi açmıştır.