1956 yılında Elazığ’da doğdu, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Kayıhan Keskinok’tan 12 yıl süresince yağlıboya dersleri alarak, ‘’İleri Düzey Başarı Belgesi’’ ve ‘’10. yıl Onur Diploması’’ almaya hak kazandı. Orhan Gürel ile suluboya çalışmaları yaptı. M.Bezgin ve N.Alemdaroğlu ile kurdukları “Atölye 3’ümüz”de çalışmalarını sürdürmektedir. Sanatçı çok sayıda kişisel ve karma sergide yer almıştır.

Born in 1956, graduated from the METU, City and Regional Planning Department. She had attended to Kayıhan KESKİNOK’s art studio for 12 years, received certificates of achievement and honour. She has worked on water-color paintings with Orhan GÜREL. Together with two friends are painting at ‘’Atölye 3’ümüz’’. She displayed her paintings at several solo and group exhibitions.