Ankara’da doğdu. Resim çalışmalarına Kasım 1997 de Ayla Çıtak ile başladı. Kemal İbrahimov ile 2 yıl, Kayıhan Keskinok ile 6 yıl, İhsan Çakıcı ile 5 yıl çalıştı. İlk kişisel sergisini 2012 yılında açtı, yurt içinde birçok karma sergiye katıldı. 2015 yılından bu yana kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

She was born in Ankara. She started her painting studies in November 1997 with Ayla citak and contuined with Kemal Ibrahimov for 2 years, with Kayihan Keskinok for 6 years and with Ihsan cakici for 5 years. She has had her first personal exhibition in 2012 and participated in many group exhibitions. She has been working in her own studio since 2015.