Ankara doğumlu Selma Sekizinci Hoşal , Resim Çalışmalarına Orhan Çetinkaya Atölyesi’nde başladı. Halen aynı atölyede çalışmalarını sürdürmektedir.
Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve Akdeniz Yaratıcı Kadınlar Kuruluşu üyesi olan sanatçı, açtığı kişisel sergilerin yanı sıra, yedisi yurtdışında olmak üzere çok sayıda karma sergiye de katılmıştır.