Resim çalışmalarına 1991 de başladı.Değerli bir çok hocalardan eğitim aldı”Vedat Can, Orhan Çetinkaya, Sabri Akça, Teymur Ağaoğlu, Zafer Gençaydın, Cezmi Orhan, Cebrail Ötgün, Ali Asgar Çakmakçı ”.
AKRD’ye 1997de katıldı. SKD kurucu üyesi (2008). İki kişisel sergi, ayrıca pek çok yurt içi ve yurt dışı karma sergi, en son” Dizelerin Renkleri”.
Değerli Şairlerin kitaplarına desen ”Tozan Alkan ve Furuğ Ferruhzad”.
Halen çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir.