Oya Araslı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmış ve aynı fakültede doçent ve profesör ünvanlarını almıştır.
1995’de Mersin (İçel) ve 2002’de Ankara Milletvekili seçilen Araslı CHP Grup Başkan Vekilliği, Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Emekliliğinden sonra resim çalışmalarına odaklanan Araslı ilk kişisel resim sergisini 2017 yılında açmıştır.

Oya Araslı was graduated from İstanbul University, Faculty of Law and received her PhD degree, associate professorship and full professorship titles from Ankara University, Faculty of Law.
She was elected as a member of parliament in 1995 from Mersin (İçel) and in 2002 from Ankara. Meanwhile, she also worked as Parliamentary Group Deputy Head, Secretary-General and Vice President of CHP. After her retirement she focussed on painting and held her first solo exhibition in 2017.