Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF mezunu olan Nilgün Yakar uzun yıllar öğretmen olarak çalıştı. Ankara’da Hızır Teppeev Atölyesinde başladığı resim çalışmalarını 2016 yılında Hızır Teppev’in vefatına kadar sürdürdü. Sonrasında Azamat Kuliev ile çalışmalara devam etti. Halen kendi atölyesinde sanat faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir kişisel sergi açtı, yurtiçi ve yurtdışı pek çok karma sergiye katıldı. AKRD ve GESAM üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Nilgün Yakar, graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Economics, worked as a teacher for many years. She started her painting studies at Hızır Teppeev Atelier in Ankara, where she studied until Hızır Teppeev passed away in 2016. Afterwards, she continued her painting study with Azamat Kuliev. Nowadays she paint in her own atelier as an individual artist. She presented a personal exhibition and participated in many group exhibitions in Turkey and abroad. She is a member of AKRD and GESAM. She is married and has two daughter