1944 Yılında İskenderun’da doğdu.1979 yılında Lütfü Günay Atölyesinde on bir yıl öğrenim gördü.

Muammer Saguner, Kayıhan Keskinok ve Orhan Çetinkaya Atölyelerinde çalışmalarını sürdürdü. Bilkent Üniversitesinde “soyutlama tarzına” yönelerek Halil Akdeniz ile iki yıl çalıştı.

Altı kişisel sergi açtı. Pek çok karma ve grup sergilerine katıldı. Sanatçının NÜ ve Portre ağırlıklı eserleri, yurt içi ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda bulunmaktadır.