Dr.Levent Ege Benli 1990-1994 yılları arasında Kayıhan Keskinok Atölyesine devam etmiştir. 4 yıl süreyle Paris’te sanat çalışmalarını sürdürmüştür.Bu bağlamda Acedémie de la Grand Chaumière ‘e  devam ederek Henri Buestel ve René Artazoul’dan kritik almıştır.
Musée de Louvre ‘da La Technique de la Peinture atölyesine devam etmiş,müzelerde Poussin,Degas ve  Cézanne’ dan kopyalar yapmış,Salon des Indépendants’a katılmıştır.
AKRD’nin yurt içi ve yurt dışındaki birçok sergisine katılmış olup Suluboya dalında ödüle sahiptir.

Dr.Benli began her painting career by attending the Kayihan Keskinok workshops from 1990 to1994.Following that,she continued her art work in Paris at the  Academies de la Grand Chaumiere .
She also copied Pousssin,Degas  and Cezanne paintings in the museums of Paris.She attended Salon des Independants in 1994.
She participated in various joint exhibitions of AKRD both at national and international levels and has received an award for water colour painting.She has also had two exhibitions of her own paintings.