1962-1963 yıllarında Viyana Güzel Sanatlar Akademisine devam etmiştir. İki kişisel sergi açmış ve karma sergilere katılmıştır. Sanatçı çalışmalarını halen Ankara’da sürdürmektedir.