İstanbul’da doğdu. A.Ü. Dil Tarih ue Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ue Ede­biyatı Bölümü mezunudur. Resim ça­lışmalarına 1971’de başladı. 1981 ’den bu yana 9 yıl Kayıhan Keskinok ve 5 yıl Orhan Çetinkaya Atöl­yelerine devam etti. 5 kişisel sergi aç­tı, grup ve karma sergilere katıldı.