1958 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik bölümünde, lisans (1981) ve yüksek lisans (1985) eğitimini tamamladı. Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) üyesi olarak, kişisel ve karma saydam gösterilerine ve fotoğraf sergilerine katıldı.

1990 yılında Vedat Can, 1994 yılında Yaşar Çallı, 2003 yılında Saadet Gözde, 1995-2006 yıllları arasında Kayıhan Keskinok Atölyelerine devam etti. 1999 yılında Ankara Kadın Ressamlar Derneğine (AKRD) kabul edildi.

Graduated from Hacettepe University Department  of Statistics. Worked as a system analyst, programmer.
She started painting 1990 by joining an academic training program in Vedat Can  Atalier and continued Yaşar Çallı, Saadet Gözde, Kayıhan Keskinok Ateliers.