1989 yılında başladığı yağlıboya resim çalışmalarını farklı atölyelerde, Lütfi Günay, Erol Batıbek, Kayıhan Keskinok, Yaşar Çallı, Nevide Gökaydın, Hikmet Çetinkaya ve Teymur Ağalıoğlu ile sürdürmüştür.
Yağlıboya resim çalışmalarının yanı sıra, karakalem, pastel, akrilik, suluboya ve seramik dalında çalışmalar yapan Feyza Çol resim konusunda yazılı ve görsel araştırmalar yapmakta ve soyut resme ilgi duymaktadır.
Sanatçı 3 kişisel sergi açmış, 18 karma sergiye katılmıştır.

Feyza Çol started painting in 1989 and attended workshops given by reputable painters in their ateliers. They are Lütfi Günay, Erol Batıbek, Kayıhan Keskinok, Yaşar Çallı, Nevide Gökaydın, Hikmet Çetinkaya and Teymur Ağalıoğlu. Besides oil painting  she uses charcoal, pastel, acrilic, and watercolour. She has been interested in abstract painting and ceramics. She opened three private exhibitions and joined in twenty group exhibitions.