1989 yılında başladığı yağlıboya resim çalışmalarını farklı atölyelerde, Lütfi Günay, Erol Batıbek, Kayıhan Keskinok, Yaşar Çallı, Nevide Gökaydın, Hikmet Çetinkaya ve Teymur Ağalıoğlu ile sürdürmüştür.
Yağlıboya resim çalışmalarının yanı sıra, karakalem, pastel, akrilik, suluboya ve seramik dalında çalışmalar yapan Feyza Çol resim konusunda yazılı ve görsel araştırmalar yapmakta ve soyut resme ilgi duymaktadır.
Sanatçı 3 kişisel sergi açmış, 18 karma sergiye katılmıştır.