1960 yılında Ankara ‘ da doğdu. 1983 yılında AÜTF den mezun oldu. 30 yıl doktorluktan sonra emekli oldu. 2013 yılında HÜ GSF resim bölümüne girdi. 2017 de derece ile mezun oldu. 2017 Çayyolu Rotary mansiyon ödülü aldı. Çalışmalarında yaşam döngünü esas aldı. Görünenin
ardındakine ulaşmaya çalıştı.Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

E-posta : dakca131@gmail.com

She was born in 1960 in Ankara. In 1983, he graduated from Ankara University Faculty of
Dentistry. In 2013, HU entered the GSF painting department. Graduated with a degree in 2017.
2017 Çayyolu Rotary received an honorable mention. She based her life cycle on his work.She tried
to reach what’s behind the view. She has been working in his own studio.