1965’de Ankara’da doğdu. 2013’de Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü Yüksek Onur derecesiyle bitirdi. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programını 2016’da başarıyla tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora programına özel öğrenci olarak devam etti. Sanatın güncel sorunlarına ilgi duymaktadır. İlk solo sergisini 1 Şubat 2014’ de Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel Müzesi Fahri Korutürk Sanat Galerisinde gerçekleştirdi.

E-posta: berringungordu@gmail.com