1941 Yılında Ankara’da doğdu. 1984 Yılında Devlet Resim Ve Heykel Müzesi’nde başladığı resim çalışmalarını 1985 yılından itibaren Sanatyapım – Kayıhan Keskinok Atölyesi’nde altı yıl sürdürdü.
Değişik il ve ilçelerde yirmibir kişisel sergi açan Timuroğlu pek çok grup ve karma sergiye katıldı.

Born in 1941 in Ankara. She started painting at State Museum of Painting and Sculpture in 1984. She studied painting at Sanatyapım – Kayhan Keskinok Workshop for six years; starting from 1985.
Timuroğlu had 21 personal exhibitions in different cities and districts of Turkey. She has also participated in many group exhibitions.