1949 Balya (Balıkesir) doğumludur. Balıkesir Lisesindeki öğrenimi sırasında Nüzhet Kutlu, Merih Tekin ve Necip Önalp’in dersleriyle resim sanatına olan ilgisi güçlendi. Çalışırken izleyici olarak sürdürdüğü resim tutkusu onu 1993 yılında Galeri Sanatyapım Kayıhan Keskinok Atölyesine başlamaya yönlendirdi. Çalışmalarını Doha, Katar’da bulunduğu sırada Iraklı sanatçı Mozahem Alnasiri atölyesinde de sürdürdü. Beş kişisel ve çok sayıda karma sergi açtı. Halen Balıkesir’de kendi atölyesinde devam etmektedir.