1964 Ankara doğumlu. Hacettepe İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu.1994 Orhan Çetinkaya atölyesinde resime başladı. Prof.Zafer Gençaydın, Prof.Cebrail Ötgün, Yrd.Doç.Ali Asgar Çakmakçı (heykel) ve Cezmi Orhan gibi hocalardan ders aldı. Halen Kum Sanatta çalışmalarına ve derslere devam etmektedir.Sanatçı Kadınlar Derneği (SKD) kurucu üyesi ve Ankara Kadınlar Derneği (AKRD) üyesidir.Yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergilerine katıldı.Ankara Barosunda sergileme aldı.

Born in Ankara in 1964. Graduated from Hacettepe English Language and Literature.Her artistic journey began in 1994 with Orhan Cetinkaya’s workshop. Continued taking lessons from Zafer Gencaydın, Cebrail Otgun, Ali Asgar Cakmakcı (sculpture) and Cezmi Orhan.Member of Ankara Woman Painters Association (AKRD) and one of the founders of Women’s Association of Art (SKD).Had an exhibition at the Ankara Bar Association painting contest in 2008.