Yönetim Kurulu

Başkan
İnci Sarıaslan

Başkan Yardımcısı
Sumru Bozkurt

Sekreter
Asuman Küçükşahin

Sekreter Yardımcısı
Günseli Saylam

Sayman
Gül Naime Bülbül

Konferans Etkinlikleri Sorumlusu
Kamer Kurdoğlu

Üye
Ayşe Zerrin Yetiş